Formularz zwrotu

Strona główna/Formularz zwrotu
Formularz zwrotu 2021-11-19T08:11:41+01:00

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Pracownia Magdalena Panek
ul. Bielska 102

43-384 Jaworze
www.sweethomesworld.pl
sweethomesworld@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2017r:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO – REGULAMIN

www.sweethomesworld.pl